آموزش ارجاع مسقیم در JoApp 6

در این بخش به آموزش ارجاع مستقیم به یک برنامه در رویداد لینک میپردازیم:

 

ابتدا لازم است با چهارچوب کلی آشنا شوید:

{URI-LINK|INTENT-TYPE|PACKAGENAME|DATA-NAME1^DATA1|DATA-NAME2^DATA2|….|DATA-NAMEn^DATAn}

 

 1. URI-LINK : لینک تعریف شده در برنامه مقصد است که از آن طریق به قسمت خاصی از برنامه ارجاع داده میشود.
 2. INTENT-TYPE : نوع ارجاع در برنامه مقصد.
 3. PACKAGENAME : نام بسته برنامه مقصد.
 4. DATA-NAME: عنوان داده ای که قرار است به اینتنت ارجاعی ارسال شود.
 5. DATA : داده ارسالی

نکته :

 • داده های ارسالی اختیاری میبشد.
 • موارد 1و2و3 همگی باید در قالب لینک در نظر گرفته شود و در صورتی که ارجاعی به این موارد نیاز نداشته باشد جای آنها خالی میماند. مانند:

 

{|Intent.ACTION_EDIT|a.b.c}
{details?txt=hi world!!!||a.b.c}

 


کافه بازار:

 • آموزش ارجاع مستقیم به بخش نظرات مارکت بازار :

 

{bazaar://details?id=ir.bejo.joapp|Intent.ACTION_EDIT|com.farsitel.bazaar}

در این مثال بخش نظرات برنامه ir.bejo.joapp در مارکت بازار باز شده و شما میتوانید نظرات خود را در آن اضافه نمایید.

 

 • آموزش ارجاع مستقیم به صفحه برنامه در مارکت بازار : به جای نام بسته ir.bejo.joapp نام بسته برنامه خود در مارکت بازار را ثبت نمایید.

 

{bazaar://details?id=ir.bejo.joapp|Intent.ACTION_VIEW|com.farsitel.bazaar}

 

 • ارجاع به برنامه‌های توسعه‌دهنده در مارکت بازار:

فرض کنید شناسه توسعه دهنده شما (Developer ID) در مارکت بازار sepahan باشد پس کد زیر ارجاع مستقیم به برنامه های توسعه دهنده را مشخص میکند.

 

{bazaar://collection?slug=by_author&aid=sepahan|Intent.ACTION_VIEW|com.farsitel.bazaar}

 

برای دریافت DEVELOPER_ID خود به برگهٔ «حساب توسعه‌دهنده» در پنل مارکت بازار مراجعه کنید.


 

مایکت:

 • آموزش ارجاع به بخش نظرات مارکت مایکت:

فرض نمایید نام بسته برنامه شما در این مارکت ir.bejo.joapp میباشد پس لینک ارجاع مستقیم آن به صورت زیر خواهد بود:

{myket://comment/#Intent;scheme=comment;package=ir.bejo.joapp;end|Intent.ACTION_VIEW|ir.mservices.market}
 • و برای ارجاع به صفحه برنامه در مایکت نیز ار لینک زیر استفاده نمایید:
{myket://application/#Intent;scheme=myket;package=ir.bejo.joapp;end|Intent.ACTION_VIEW|ir.mservices.market}

به جای نام بسته ir.bejo.joapp نام بسته برنامه خود در این مارکت را قرار دهید.

نمایش لیست برنامه‌های توسعه‌دهنده مایکت :

مطابق الگوی زیر می‌توانید لیست برنامه‌های خود در مایکت را مشاهده کنید:

{http://myket.ir/DeveloperApps.aspx?Packagename=PACKAGE_NAME|Intent.ACTION_VIEW|}

به جای PACKAGE_NAME  باید نام بسته‌ یکی از برنامه‌های خود را قرار دهید.

● در صورتی‌که  PACKAGE_NAME  برنامه، معتبر نباشد در مرورگر پیغام «صفحه‌ مورد نظر یافت نشد» و در مایکت پیغام «نرم‌افزار مورد نظر یافت نشد» نمایش داده خواهد شد.


کندو:

 • آموزش ارجاع به بخش نظرات مارکت کندو برای نام بسته ir.bejo.joapp:

به جای نام بسته ir.bejo.joapp نام بسته برنامه خود در این مارکت را قرار دهید.

{cando://reviews?id=ir.bejo.joapp|Intent.ACTION_VIEW|com.ada.market}

 


اول مارکت :

 • ارجاع به بخش نظرهای یک برنامه در اول مارکت :

{market://rate?id=نام بسته|Intent.ACTION_VIEW|com.hrm.android.market^com.hrm.android.market.main.view.RateActivity}

* به جای عبارت قرمز رنگ نام بسته برنامه خود را وارد نمایید.

 


 

ارجاع به صفحه برنامه در مارکت Google Play Store : به جای نام بسته ir.bejo.joapp نام بسته برنامه خود در این مارکت را قرار دهید.

{market://details?id=ir.bejo.joapp|Intent.ACTION_VIEW|com.android.vending}

 


آموزش ارجاع به بخش ارسال پیامک:

به شماره 09392376007 با متن HI HOW ARE YOU? بخش ارسال پیام در اندروید باز میشود.

 

{smsto:+989392376007|Intent.ACTION_SENDTO|com.android.mms|sms_body^HI HOW ARE YOU?}
نکته : ممکن است در برخی از نسخه های اندروید از برنامه com.android.mms برای ارسال پیامک استفاده نشده باشد به همین دلیل برنامه با مشکل یافتن این برنامه برای ارسال پیامک روبرو خواهد شد. پس برای جلوگیری از بروز این مشکل میتوانید جای نام بسته برنامه را خالی گذاشته تا برنامه پیش فرض ارسال پیامک باز گردد. پس از لینک زیر میتوانید استفاده نمایید:
{smsto:+989392376007|Intent.ACTION_SENDTO||sms_body^HI HOW ARE YOU?}

 


ارجاع مستقم اینستاگرام:

 • آموزش ارجاع به یک صفحه در اینستاگرام ، صفحه با شناسه bejo.ir :

 

{http://instagram.com/_u/bejoir|Intent.ACTION_VIEW|com.instagram.android}

 


آموزش ارجاع به تلگرام:

 • ارجاع بع  کانال ، گروه و شناسه تلگرام : به طور مثال قرار است از طریق لینک زیر به کانال برنامه ساز JoApp در تلگرام ارجاع دهیم:

 

{tg://resolve?domain=joappnews|Intent.ACTION_VIEW|org.telegram.messenger}

 

 • ارجاع به استیکر تلگرام : فرض کنید شناسه استیکر مورد نظر XXXX ثبت شده باشد. به همین ترتیب کد ارجاع مستقیم آن به صورت زیر میباشد:

 

{tg://addstickers?set=XXXX|Intent.ACTION_VIEW|org.telegram.messenger}

 


ارجاع مستقیم به تنظیمات WiFi:

 

{|android.settings.WIFI_SETTINGS|com.android.settings}

 


ارجاع به بخش تنظیمات Bluetooth

 

{|android.settings.BLUETOOTH_SETTINGS|com.android.settings}

 


ارجاع مستقیم به یک برنامه دیگر ساخته شده توسط JoApp :

فرض کنید نام بسته برنامه ای که توسط JoApp ساخته شده است وقصد ارجاع به آن را دارید به شکل ir.bejo.joapp باشد پس لینک ارجاع مستقیم به آن به صورت زیر میباشد:

{||ir.bejo.joapp^ir.bejo.joapp.MainActivity}

 


ارجاع مستقیم به برنامه بارکد خوان : (Barcode Scanner):

 

{||com.google.zxing.client.android^com.google.zxing.client.android.CaptureActivity}

 

ارجاع به گوگل مپ :

فرض کنید طول و عرض جغرافیایی مورد نظر اعداد XX و YY باشند در این صورت از لینک ارجاع مستقیم زیر در رویداد لینک استفاده نمایید:

{geo:XX,YY|Intent.ACTION_VIEW|com.google.android.apps.maps}

 

نظرات و ارسال نظر
برای ارسال دیدگاه حتما باید عضو سایت بوده و وارد سایت شده باشید.
موضوعات سایت
 • پلاگین های JoApp API
 • اخبار JoApp
 • آموزش های JoApp
 • افزونه های JoApp
 • دانلود ها
 • دیگر امکانات